Glavni urednik

 

Mr. Lukša Lucianović – životopis

Rođen je u Dubrovniku 6.7.1938. godine.

Ekonomski fakultet završio je u Zagrebu, a magistrirao je u Dubrovniku 1978. godine na temu: «Ekonomika i organizacija turističkog poslovanja».

U Hotelijersko-turističkom poduzeću «Dubrovnik» bio je zaposlen 26 godina na raznovrsnim radnim mjestima: šef recepcije u hotelu «Stadion», zatim u hotelu «Excelsior» i direktor hotela «Dubrovnik Palace» pa hotela «Excelsior».

Od 1993. godine, pa do odlaska u mirovinu, bio je u Turističkoj zajednici grada Dubrovnika direktor ureda, a poslije toga u Odjelu za marketing.

Bio je vanjski suradnik i predavao u Turističkoj školi u Dubrovniku, na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, na Veleučilištu u Splitu, a od 2000. do 2010. godine predaje na Veleučilištu (Sveučilištu) u Dubrovniku na studiju Menadžment u turističkoj destinaciji.

 

Od samoga početka svojega rada bavi se raznovrsnim pitanjima iz područja turizma i ugostiteljstva, analizirajući praktičnu problematiku turističko -ugostiteljskih usluga, dopunjujući ih raznim novitetima koji su se u praksi pokazali potrebnima.

Mr. Lukša Lucianović sudjelovao je u izradbi mnogih ekspertiza, studija i razvojnih planova s područja turizma, ugostiteljstva i poduzetništva te je objavio više knjiga, priloga i članaka u časopisima i publikacijama.

Mali je poduzetnik više od 20 godina. Sa sinom jeimao vlastitu tvrtku pod nazivom «Sigma». Osnovana je 1980. godine i bavi se izradom suvenira s motivima Dubrovnika. Osim praktičnoga rada u tvrtki, on se već nekoliko godina bavi i problemima poduzetništva analizirajući kako dvadesetogodišnje iskustvo prenijeti na mlade ljude - studente.

U zadnje vrijeme bavio se istraživanjem povijesti dubrovačkog turizma te svoja istraživanja objavljivao svakog tjedna u obliku feljtona u Dubrovačkom vjesniku i na Radio Dubrovniku,u sklopu turističke emisije «Zlatna jabuka».

Odlikovan je 1981. godine «Ordenom za rad sa srebrnim vijencem»

Sudjelovao je različitim prilozima i referatima na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima, simpozijima i kongresima na Bledu, u Portorožu, Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Novom Sadu, Poreču, Opatiji i Dubrovniku.

UREDNIŠTVO:

- Pokretač i urednik hotelskog lista "Hotel Dubrovnik Palace", vijesti od 1975. do 1982.

- Pokretač i urednik lista hotela "Excelsior" "Excelsior ekspres", od 1984. do 1990.

- Pokretač i urednik privatnog marketing lista poduzeće Sigma, "Dubrovački izlog", 1991.

godine, prvoga takve vrste u Dubrovniku.

- Pokretač i urednik lista TZ Grada Dubrovnika "Vijesti Turističke zajednice grada Dubrovnika»

od 1993. do 1994.

- Pokretač i urednik prvog lista TZ Grada Dubrovnika "Vodič kroz Dubrovnik" od 1994. –

1995./6. godine

- Pokretač i urednik lista TZ Grada Dubrovnika "Dubrovački karnevo" od 1996. do 1999.

- Pokretač i urednik studenskog lista Veleučilišta u Dubrovniku "Turistički đir" od 2002. – 2005.

- Pokretač i urednik turističkih vijesti Turističke zajednice grada Dubrovnika «Turističke vijesti» («Turist bulletin») na Internet stranici www.tzdubrovnik.hr od 2000.


OBJAVLJENI RADOVI

Stručni radovi

- "Ekonomski značaj jadranske turističke ceste", diplomski rad, Zagreb, 1964.

- "Da li smo skupi za englesko tržište", Dubrovački vjesnik od 12.4.1968.

- "Kongresi - novi vid turizma u Dubrovniku", savjetovanje turističkih djelatnika Dubrovnika,

Dubrovnik, 12.3.1970.

- "Nove perspektive u razvoju kongresnog turizma u Dubrovniku", prvo savjetovanje o

kongresnom turizmu, prosinac 1976.

- "Kongresni turizam i uloga recepcije» - poslovno udruženje hotelskih poduzeća", Zagreb,

Sekcija recepcionara, Dubrovnik, travanj 1977.

"Dubrovnik i perspektive razvoja kongresnog turizma",UT Zagreb, srpanj 1977.

- "Organizacija i instrumenti politike razvoja kongresnog turizma u Dubrovniku", magistarski rad,

Dubrovnik, 1977.

- "Karakteristike domaćeg kongresnog turizma", Hotelska kuća ­Opatija, 23.10.1978.

- "Primjena marketinga i propagande prezentirana na pojedinim prim­jerima", seminar, Hotelska kuća, Opatija, 1982.

- "Hotelski bazen", Poreč, 1988.

- "Prošlost u službi sadašnjosti - obljetnice kao sastavni dio dubro­vačke selektivne ponude",

Hotelska kuća,Opatija, 1995.

- "Hotelski bazen - neophodni sadržaj hotelsko turističke ponude", Hotelska kuća, Opatija, 1996.

- "Kongresi u Dubrovniku i Cavtatu", TZ Grada Dubrovnika

- "Kamenice i mušule iz Malostonskog zaljeva u sveukupnoj turističkoj ponudi", DUB, 1998.

- "Turizam u brojkama", TZ Grada Dubrovnika, 1996.

- "Brodovi na kružnim putovanjima", Hotelska kuća - Opatija 2002.

- "Preventing crime in tourist industry" Tourism & hospitaliti industry 2004 – Opatija, 2004.

- "Kvalitetan dizajn i informativni sadržaj Internet stranica hrvatskih turističkih organizacija kao bitan preduvjet za dolazak domaćih i stranih turista u naše turističke destinacije", Turizam i hotelska industrija 2006., Opatija 3. – 5. svibnja 2006.

Suradnik u tjednim novinama

- "Glas grada" – vanjski suradnik od 1.10.2009. do danas

- "Dubrovački list" – povremeni suradnik

- "Dubrovački vjesnik" – povremeni suradnik

Izložba fotografija

1. "Iz povijesti dubrovačkog turizma", trajala od 5.12.2007. do 5.2.2008.

2. "Iz povijesti dubrovačkog hotelijerstva", trajala od 31.10.2008. do 5.2.2009.

3. "Dubrovačke kafane, restorani, slastičarnice i noćni barovi – nekad",

trajala od 11. 12. 2009. do 10.2.2010.

4. "Kazališna zbivanja u Dubrovniku, Zagrebu i Sisku od 1944.. do 1964. godine

(iz zapisa dubrovačkog glumca Tonija Klaića), trajala od 10.12.2010. do

10.2.2011.

5. "Plaže – važan vid turističke ponude Dubrovnika i njegove rivijere", trajala od

9.12.2011. do 7.2.2012.

6. "Otok Lokrum – nekad", od 9.12.2012. i trajat će do daljnjega.

Objavljene knjige

1. Kongresni turizam –IGRO Svjetlost, Sarajevo 1980.

2. Značaj i organizacija informiranja gostiju u hotelskoj kući – knjiga, priručnik,

Dubrovnik, 1987.

3. 100 godina suvremenog hotelijerstva u Dubrovniku, Dubrovnik, 1997.

(koautor)

4. Sam svoj vodič - vodič priručnik, Dubrovnik, 2000.

5. Organizacija smještaja i prehrane, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2002.

6. Organizacija receptivnih turističkih agencija, Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, 2004.

7. Iz povijesti dubrovačkog turizma, I. dio, Dubrovnik, 2007.

8. Iz povijesti dubrovačkog turizma II. dio, Dubrovnik, 2008.

9. Dubrovačke plaže – nekad, Dubrovnik, 2013.

10. Povijest dubrovačkog hotelijerstva

11. 180 godina kafane Dubravka

12. Atlas - Pet slova što nam život znače


Knjige u pripremi

- Povijest dubrovačkog sitnog ugostiteljstva (od prvih kafana, gostionica i krčmi u Dubrovačkoj Republici pa do današnjih modernih restorana, kafana, slastičarnica, noćnih barova i drugih sličnih ugostiteljskih objekata) 

- Turističke i druge organizacije zaslužne za razvoj dubrovačkog turizma


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima