Hinko Dragićević

27.08.2018

Hotel "Neptun" - Hinko Dragićević bio je dugogodišnji direktor hotela "Neptun" u Dubrovniku a onda prelazi u hotele na Babinu Kuku.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima