Atlas - pet slova koja život znače.

02.09.2018

Na Pilama, gdje se danas nalazi prodavaonica Konzuma nalazila se agencija za prodaju putničkih karata.
Treba napomenuti, da u to vrijeme nije bilo putničkih agencija kao danas. U agenciji na Pilama mogle su se kupiti i rezervirati karte na parobrodarskim linijama koje su prometovale uz Jadransku obalu kao i karte iz Evrope prema SAD.

Na Pilama, gdje se danas nalazi prodavaonica Konzuma nalazila se agencija za prodaju putničkih karata.
Treba napomenuti, da u to vrijeme nije bilo putničkih agencija kao danas. U agenciji na Pilama mogle su se kupiti i rezervirati karte na parobrodarskim linijama koje su prometovale uz Jadransku obalu kao i karte iz Evrope prema  SAD.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima