Prenos vina

02.09.2018

Čitavo vrijeme svog postojasnja Dubrovnik je imao brojne krčme i gostionice. U njma se najviše pilo vina, crna i vijela, te rakija ili travarica.


Vino se transportiralo u velikim bačvama što se najbolje vidi na ovoj slici

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima