Ulaz u Gradsku kafanu

28.10.2018


Jedna od najpoznatijih dubrovačkih kafana je zasigurno Gradska kafana.
Prije Drugog svjetskog rata vlasnici kafane zaposlili su mladića, čiji roditelji su živjeli u Baru, da stoji na vratima i da otvara gostima vrata.


Jedna od najpoznatijih dubrovačkih kafana je zasigurno Gradska kafana.
Prije Drugog svjetskog rata vlasnici kafane zaposlili su mladića, čiji roditelji su živjeli u Baru, da stoji na vratima i da otvara gostima vrata.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima