Restoran "Hajde"

04.11.2018

Restoran "Hajde" otvoren je 1923. g. Bio je to restoran samo za građane grada - odnosno za one koji bi se za određeni mjesec pretplatili za ručak i večeru.

Restoran "Hajde" otvoren je 1923. g. Bio je to restoran samo za građane grada - odnosno za one koji bi se za određeni mjesec pretplatili za ručak i večeru.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima