Područje Lapada

05.01.2019

Slika prikazuje prostor na kojem se danas nalazi hotel "Kompas".
Nekad je tu bila plaža.

.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima