Šahovska olimpijada u Dubrovniku

27.01.2019

Šahovska olimpijada u Dubrovniku bila je prvorazredni događaj za naš Grad.

Šahovska olimpijada u Dubrovniku održala se od 19. kolovoza do 11. rujna 1950. g. na kojem su sudjelovale sve zemlje svijeta osim istočnog bloka. Jugoskavija je osvojila prvo mjesto.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima