Stara gradska luka

09.02.2019

Krajem 19. st. skoro svakodnevno su u Dubrovnik dolazili ili odlazili putnički brodovi. Nekad su pristajali u Gružu a kad je bilo lijepo vrijeme i u staru gradsku jezgru.


Stara gradska luka

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima