Rijeka Dubrovačka - ACI marina Dubrovnik

10.03.2019

ACI Marina Dubrovnik jedna je od najljepših marina na Jadranu i raspolaže sa nešto više od 400 vezova u moru te oko 150 mjesta na suhom doku. Svi vezovi u moru imaju priključak na pitku vodu i električnu energiju.


Slika prikazuje preostor ACI marine Dubrovnik - nekad.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima