Obitelj Mihanović

10.03.2019

Niko, Miho, Bartul i Anita Mihanović rođeni su u Dolima te krajem 19. st otišli u Argentinu gdje su se jako obogatili. Poslije Prvog svjetskog rata osnovali su "Zadružbinu Mihanović" i na taj način pomagali rodnom kraju.

Slika prikazuje mnoštvo svijeta koja se okupila kad su jednom prilikom boravili u hotelu "Imperial" u Dubrovniku.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima