Oni su stvarali dubrovački turizam

07.04.2019

Hamid Džubur bio je dugogodišnji zaposleni i direktor turističkog ureda u Dubrovniku šezdesetih godina prošlog stoljeća a onda prelazi na fakultet za turizam i vanjsku trgovinu.

Hami Džubur

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima