Slastičarnica Živka Šikića

13.04.2019

Početkom 19. st. u naš grad je doselila obitelj Živka Šikića koji je otvorio svoju slastičarnicu i bila je jedna od najboljih u našem Gradu. A što je njegova slastičarnica nudila najbolje se vidi iz ove reklame.

Slastičarnica Živka Šikića

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima