Kuhari i konobari skupa

28.04.2019


Mlada ekipa hotela "Excelsior"


Hotel "Excelsior"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima