Putnička agencija "Atlas" - nekad

11.05.2019

Putnička agencija "Atlas" bila je u bivšoj državi najveća i najbolje organizirana agencija. Imala je ko 1.500 zaposlenih s brojnim poslovnicama u bivšoj Jugoslaviji i drugim zemljama svijeta.
Veliki broj autobusa prevozili su brojne goste u transveru, po izletima ili drugim potrebama.

Putnička agencija "Atlas"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima