Slastičarna CELE

13.05.2019

Jedna od najboljig slastičarnica u našem Gradu je bila slastičarnica Živka Šikića.

Živko Šikić

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima