Noćni bar "Labirint"

02.06.2019

Noćmi bar Labirint bio je jedan od najboljih noćnih barova u Dubrovniku ali i šire. Ovo je ekipa koja je vodila ovaj uostiteljski objekt.

Noćni bar Labirint

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima