Kafana u Gružu

23.06.2019

U Gružu, poprilici gdje se danas nalazi hotel "Petka", nalazila se je jedna kafana u koju su zalazili putnici koji su parobrodovima odlazili ili dolazili u naš Grad.


Kafana u Gružu

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima