Pansion Villa Roma

23.06.2019

Pansion Villa Roma nalazio se poviše današnjeg suda kada se iz Gruža ili Lapada ide prema Pilama. Danas je to privatna zgrada u kojoj se nalazi nekoliko stanbenih jedinica.


Pansion Villa Roma

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima