Hotel "Excelsior"

19.08.2019


Hotel "Excelsior" imao je uvijek lijepo uređenu plažu gdje su se brojni gosti ovog hotela odmarali.
Problem ove plaže je bio taj što je platp bio nizak u odnosu na more pa je svaki jači vjetar odnosio ležajke u more posebno kad je puhao maestral.

Hotel "Excelsior"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima