Dubrovačka Placa

22.09.2019

Dubrovačka placa svakodnevno je bila otvorena a brojni seljaci iz dubrovačke okolice prodavali su svoje proizvode na ovom mjestu.

Dubrovačka Placa

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima