Pansion "Anamir"

22.09.2019

Pansion "Anamir"nalazio se u Lapadu na početku Lapadske obale. Srušen je u Drugom svjetskom ratu. Prema nekim odacima 1925. g. imao je 20 postelja.

Pansion "Anamir"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima