Kupalište u Lapadu

24.11.2019

Slika prikazuje kupače u Lapadu ispred današnjeg hotela "Kompas".

Kupalište u Lapadu

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima