Hotel "Central"

26.01.2020

Hotel "Central" nalazio se u neposrednoj blizini stare gradske luke. Bio je uvijek dobro popunjen posebno u vrijeme kada su brodovi iz Trsta i Rijeke zaustavljali se u staroj gradskol luci na putu za Kotor.
Jedno vrijeme bio je hotel u kojeg su zalazile žene "lakog morala". Treba znati da je prostitucija službeno prestala djelovati u kraljevini Jugoslaviji tek krajem Drugog svjetskog rata.


Hotel "Central"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima