Predgrađe Pile

15.02.2020

Na Pilama, prije ulaska u staru gradsku jezgru uvijek je bilo živahno i uzbuljivo. Odatle su polazile i dolazile kočije za Gruž i Lapad, bilo je nekoliko hotela (Miramar, Imperial, Gradac) i pansiona te poznata hafana Dubravka.

Predgrađe Pile

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima