Hotel "Lapad"

03.05.2020

Hotel "Lapad" je jedan od najstarijih hotela u našem Gradu. Otvoren je uoči Prvog svjetskog rata i do da našnjih dana se više puta uređivao i pregrađivao.
Slika pokazuje kako je nekad izgledao.

Hotel "Lapad"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima