Jedna od najstarijih kafana u svijetu

17.05.2020

Kafana "Dubravka" na Pilama otvorena je 1836. g. i od samog početka rada skoro svaki dan nastupao je neki glazbeni sastav.

Jedna od najstarijih kafana u svijetu

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima