Dubrovnik - čisti Grad

05.07.2020

Dubrovčani su se uveliko trudili da njihov Grad bude čist i uredan, ne sam zbog svojih građana već i za domaće i strane posjetitelje što su boravili u Dubrovniku. U desnom donjem uglu vidi se osoba sa kolicima za smeće.

Dubrovnik - čisti Grad

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima