Krajem siječnja 1923. održan je u Dubrovniku »kongres za pro­met stranaca u Kraljevini SHS«.

30.07.2017

179 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Krajem siječnja 1923. održan je u Dubrovniku »kongres za pro­met stranaca u Kraljevini SHS«. Zastupajući — na tom kongresu — Općinu dubrovačku, zatim dubrovačku Trgovačko-obrtničku komoru i društvo »Dub«, Vilim Doršner je predložio Prometno-carinskom pod­odboru: da se uspostavi direktni brzi putnički vlak Slavonski Brod — Gruž i »da vagoni budu čisti«, da se usklade parobrodarske veze sa dolaskom vlakova i da carinici, pri pregledu robe domaćih turista, budu predusretljivi.

 U Kupališno-zdravstvenom pododboru tog kon­gresa, V. Doršner je iznio prijedlog da se u Dubrovnik i okolicu du­brovačku »ne bi slali tuberkulozni bolesnici«, te da se — »radi stra­naca« — »osujeti svako ustanovljivanje institucija« za zarazne bo­lesti u dubrovačkom kraju.

 Nastojanja oko stvaranja što boljih uvjeta za razvoj turizma na dubrovačkom području bila su vrlo uporna.

 Početkom travnja 1923, na traženje Antuna Pugliesia i drugova, Ministarski savjet im je izdao odobrenje za »izgradnju i eksploataciju tramvaja između Gruža i Lapada« i to »uz iste uvjete, uz koje općina dubrovačka drži tramvaj Gruž — Dubrovnik«.

 U svibnju 1923. započela je akcija prikupljanja dobrovoljnih priloga, kojom su rukovodili aktivisti Fe­rijalnog saveza, a sa svrhom da se u Dubrovniku podigne svratište za đake.

 Te, 1923, godine otvoren je u Cavtatu sanatorij »Tiha« kao »klimatsko-morsko liječilište i oporavilište«, u koje se nisu primali tuberkulozni bolesnici6.

 U srpnju 1923. češko-jugoslavensko društvo »Epidaurus« pozvalo je zainteresirane na financijsko sudioništvo u izgradnji hotela »Epidaurus« na poluotoku Sustjepan u Cavtatu.

 Pre­ma zamisli uprave tog društva, taj se hotel trebao podići sredstvima prikupljenim tako što je svatko mogao kupiti »jednu ili više soba hotela (kao lože Bondina teatra)« i postati »suvlasnikom hotela«, a sobe je mogao »da sam uživa ili da ih iznajmljuje«.
Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima