Lapad

16.08.2020

Slika predjela u Lapadu prije izgradnje plaže Sumartin

Lapad


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima