Mario Kovačević

20.09.2020

Mario Kovačević bio je dugogodišnji direktor TZ Općine Dubrovnik i veliki zaljubljenik Gruža.

Mario Kovačević

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima