Bernard Shaw

01.10.2017

Bernard Shaw posjetio je Dubrovnik prije Drugog svjetskog rata. Inače, George Bernard Shaw (Dublin, 26. srpnja 1856. – Ayot St. Lawrence, 2. studenog 1950.), irski je dramatičar, pisac brojnih duhovitih komada.

  U Dublinu je učio za trgovačkog pomoćnika, a 1876. seli se u London. Bavio se i muzičkom i kazališnom kritikom, a 1925. je dobio Nobelovu nagradu.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima