Domaći i međunarodni skupovi

01.10.2017

188 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Tijekom 1926. i 1927. održano je u Dubrovniku i nekoliko do­maćih i međunarodnih skupova. U 1926. g. održana su 3 domaća sku­pa — u srpnju kongres katoličkog đaštva, u kolovozu kongres Sa­veza jugoslavenskih pčelarskih društava i u studenom skupština Saveza kupališta, banja i ljetovališta Kraljevine Srba, Hrvata i Slo­venaca. U travnju 1926. održana je u Dubrovnku međunarodna konferencija južnih željeznica, a u svibnju 1927. konferencija Među­narodnog željezničkog transportnog komiteta.

Na dubrovačkim cestama bilo je u prometu i sve više automo­bila. U 1919. g. Dubrovnik je imao 10, a u 1927. g. 89 automobila. U prvoj polovini 1928. osnovano je i »društvo s o. j. za saobraćaj automobilima« pod imenom »Galeb«. Poslovođe tog društva bili su Luko Bona, August Minček i Bratoljub Rakić. U to se vrijeme povećao i broj individualnih vlasnika automobila koji su, kao auto- prijevoznici, sudjelovali u održavanju javnog prometa u Dubrovniku i okolici. Bili su to Josip Balić, Ivo Radin, Mirko Cugelj, Stjepan Miličić, Mato Munitić, Mato Majstorović, Đuro Kalačić, Miho Ligorio, Ivo Bona i Antun Dobrašin. U prvoj polovini 1928. dovršena je i izgradnja tramvajske pruge preko Lapada od raskršća Gruž-Lapad do uvale Sumratin u dužini od 2180 metara. Ta je pruga puštena u pro­met 8. VII 1928.

 

Lapad je — u prijevoznim tarifama tramvaja — tretiran kao IV prijevozna zona. U 1928. g. dubrovački je tramvaj prevezao 969820 putnika. U tom broju prevezenih putnika nisu uračunati putnici s pretplatnim kartama. Te je godine bilo 1135 građana s velikim, 3897 s malim i 1242 sa činovničkim pretplatnim tramvajskim kartama. Broj putnika, prevezenih tramvajem u pojedinim mjesecima 1928. ne računajući putnike s pretplatnim kartama, izgledao je ovako: u siječnju su prevezena 61784 putnika, u veljači — 60574, u ožujku — 65076, u travnju — 87910, u svibnju — 86630, u lipnju — 84141, u srpnju — 99075, u kolovozu — 99003, u rujnu — 105103, u listopadu — 84700, u studenom — 78058 i u prosincu — 67766. U tim brojev- nim iskazima za drugu polovinu te godine sadržani su i putnici pre­vezeni duž Lapada, tj u IV prijevoznoj zoni, a njihov je broj bio: u

srpnju — 3078, u kolovozu — 3710, u rujnu 4492, u listopadu — 2580, u studenom — 1639 i u prosincu — 1319. Izgradnja tramvajske pruge kroz Lapad, postavljanje električnog voda i nabavka troje no­vih tramvajskih kola zahtjevali su povećanje društvene glavnice Du­brovačke električne željeznice. Ta je glavnica — početkom 1928. — povećana od 125000 na 500000 dinara subskripcijom novih dionica. Jedna dionica koštala je 500 dinara.


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima