Osnovana nova dva hotelska društva (tvrtke)

09.10.2017

189 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

 U 1928. godini osnovane su dvije nove tvrtke u Dubrovniku: »Dubrovačka rivijera« i »Kupališna zadruga«.

 Dubrovačka rivijera, građevno i hotelsko društvo s o. j., registri­rano 14. VI 1928, imalo je za predmet poslovanja: »gradnje zgrada na svoj i tuđi račun« i to »posebice zidanje zgrada koje služe za promet stranaca«, kao što su »hoteli, kafane, garaže itd«.

 Poslovođe tog druš­tva bili su: Vasilije Davidović-Zimdin, privatni činovnik, dr Melko Ćingrija, odvjetnik i Tomo Glavić, posjednik. Temeljna glavnica druš­tva iznosila je 15000000 dinara.

Kupališna zadruga, registrirana 24. XI 1928, imala je zadatke da podstiče »unapređenje i razvoj pro meta stranaca u kupališnim mjestima dubrovačke rivijere«, da po­pularizira mogućnosti »klimatskog liječenja, kupanja u moru i sun­čanja«, da podupire »vođenje i podizanje oporavilišta, pensiona i ku­pališta«, te da omogućava »svojim članovima preko zajmova liječenje i oporavak u klimatskim mjestima i liječilištima«.

 Poslovni udio sva­kog člana zadruge iznosio je 200 dinara. Upravu zadruge sačinjavali su: dr Lujo Fouque, liječnik u Dubrovniku, Niko Glavić, posjednik u Grudi, Ivan Ivačić, inženjer u Dubrovniku, dr Ante Kačić, liječnik u Dubrovniku, Pero Kocelj, posjednik u Močićima, dr Vlaho Novaković, liječnik i posjednik u Cavtatu, te Jerko Spaventi, trgovac u Dubrov­niku.

 Važnost turizma za Dubrovnik nametala je Dubrovčanima pot­rebu da se zalažu za sve što služi daljnjem razvoju turističke privrede i da istupaju protiv svega što se suprostavlja tom razvoju. O tome svjedoče i brojni napisi, objavljeni u dubrovačkoj štampi, od kojih je vrijedno citirati ovaj iz travnja 1928. godine pod naslovom »Što Dubrovnik ima i što nema«: (nastavak u slijedećem broju)


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima