U uvjetima velike ekonomske krize (1)

05.11.2017

193 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Među ekonomskim krizama, koje su više ili manje potresale svijet u razdoblju monopolističkog kapitalizma do prvog svjetskog rata i nakon tog rata, najveća je bila kriza od 1929. do 1933. godine. Ta je velika ekonomska kriza zahvatila gotovo sve privredne djelat­nosti: ponajprije industriju i bankarstvo, a potom i rudarstvo, gra­đevinarstvo, poljoprivredu, pomorstvo, željeznički promet i turizam.

Poslovanje turističkog ugostiteljstva u dubrovačkom kraju, kao i uopće ovdašnji rad u interesu turističkog prometa u vrijeme te velike krize, odvijali su se prema postojećim uvjetima i s vjerom da su i teškoće prolazne, da će i za turizam morati doći povoljniji dani. Tu nadu, učvršćivanu logikom života, nisu mogle umanjiti ni novo­nastale tjeskobne političke prilike u Kraljevini SHS, u kojoj je od početka 1929. uvedena monarhistička diktatura. Djelujući u tadašnjosti, s pogledom u budućnost, aktivisti dubrovačkog Saveza za unapređenje turizma odlučili su pokrenuti časopis »Dubrovnik«.

U oglasu — tiskanom u obliku dvolista — kojim su obznanjivali izlazak tog časopisa, oni su isticali: »Savremeni Dubrovnik može da unese i svoju crtu i svoj glas u veliki posao formiranja novog duhovnog života naše narodne zajednice. . . Hoćemo da se u najširoj javnosti afirmiše stvaralačka sposobnost Dubrovnika pretresanjem njegove ulo­ge u prošllom i sadašnjem kulturnom i ekonomskom razvoju našeg naroda. . . Dubrovnik treba ne samo voljeti, nego i poznavati ga i za njega raditi. On je po svojoj prošlosti naš opći ures, a i mi hoćemo da i po svojoj sadašnjosti bude faktor stvaranja i napretka. U tom našem nastojanju pozivljemo sve Dubrovčane i prijatelje Dubrovnika, a posebno ljude od pera i akcije, da nam se pridruže suradnjom i potporom«1. »Dubrovnik. Mjesečna ilustrovana revija« bila je »Služ­beni organ Saveza za unapređivanje turizma u Dubrovniku«. Matija Vidoević bio je naznačen kao izdavač te revije, a Jorjo Tadić — kao njen urednik.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima