Hotel Viktorija (negdje pansion Viktorija)

26.11.2017

Hotel Viktorija nalazila se na Pločama - po prolici poviše današnjeg hotela Ville Dubrovnik.
Prema brojnim slikama imala je prekrasne terase s pogledom na staru Gradsku lukumDubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima