U uvjetima velike ekonomske krize (5)

05.12.2017

197 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Početkom lipnja 1931. g. održana je u Dubrovniku konferencija predstavnika turističkih društvenih organizacija i ustanova turističkog ugostiteljstva s područja Zetse banovine. Na toj konferenciji

konstatirano »da je promet stranaca u krizi, jer je broj domaće pub­like s godine na godinu u opadanju, a broj stranih gostiju u stagna­ciji koja prelazi u opadanje«, te »da je zimska sezona u potpunom zastoju, iako ima sve uslove za uspješan razvoj«. Rezolucija te kon­ferencije utvrdila je mjere, koje je trebalo poduzeti u interesu raz­voja turističkog prometa, i to:

na području saobraćaja: da na željezničkoj pruzi Dubrovnik (od­nosno Zelenika) — Sarajevo »treba uvesti vagon-restoran« i »spavaća kola«; da parobrodarska društva uvedu brže vožnje »na putničkim longitudinalnim prugama«; da se avionska veza Beograd — Podgorica produži i do Dubrovnika; da automobilski i autobusni promet »treba ojačati ukidanjem trošarine na benzin te uvoznih carina na gume«; da ceste treba racionalno popravljati i osuvremenjivati »vodeći računa o podizanju zidobrana i uklanjanju smetnja koje sužavaju putove (šljunak, tegrafski stupovi)«, kao i o nabavljanju što većeg bro­ja »motornih valjaka«; da se u Dubrovniku uredi automatska tele­fonska centrala i da se uspostavi telefonska veza s otokom Lopudom:

na području hotelijerstva: da se »svi hoteli, koji služe prometu stranaca« oslobode »od svih vrsti poreza, prireza i taksa«20 i da se u Dubrovniku ustanovi »tečaj za hotelsko pomoćno osoblje«;

u pogledu otoka Lokruma: da se taj otok izuzme iz nadležnosti Ministarstva socijalne politike i stavi pod nadležnost Ministarstva trgovine; da se s tog otoka ukloni postojeće dječje oporavilište; da otok, radi interesa turizma, treba predati »u zakup« ili na upravlja­nje Općini dubrovačkoj.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima