Današnji hotel "Park"

10.12.2017

Nekad pansion "Marijin dvorac" - danas hotel "Park"Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima