U uvjetima velike ekonomske krize (7)

17.12.2017

199 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Naročito razgranatu aktivnost pokazivao je »Dub. Društvo za razvitak Dubrovnika i okolice«. To je društvo još 1926. osnovalo Du­brovački rasadnik sa zadaćom da on služi »nabavci, obnovi i umno- ženju naše bogate južne flore, u kojoj Dubrovnik ima svoje posebne čari«. Izdržavanje tog rasadnika preuzela je Općina dubrovačka. On se nalazio na zidinama.

Godine 1927. »Dub« je bio osnovatelj i Dub­rovačke meteorološke stanice. On je, »bez subvencije«, snosio sve troš­kove »oko vođenja i uzdržavanja« te stanice, koju je, zbog oskudice u novcu, a ne mogavši dobiti potrebnu novčanu pomoć, morao zatvo­riti u veljači 1930.

»Dub« je u parku Gradac osnovao 1929. g. Grad­ski ptičji vrt, u kojem je bilo raznih vrsta ptica, zatim nekoliko mun- gosa i majmuna. Izdržavanje tog zoološkog vrta pričinjalo je velike teškoće, pa je 1932. zaprijetila opasnost da on, zbog tih teškoća, bude zatvoren.

 Nastojanjem »Duba« osnovan je 1930. g. odbor za osnutak Dubrovačke biblioteke.

Isto tako, nastojanjem »Duba« osnovan je 23. II 1930. osnivački odbor muzeja Iva Vojnovića. Taj se muzej trebao osnovati u dotadašnjoj »kući paroka na Mihailu« u Lapadu. Banska uprava Zetske banovine odobrila je 9. VI 1931. statut tog muzeja.

Darom Jelke Miš osnovan je Dubrovački etnografski muzej. Zbog toaa je »Dub« 1933. proglasio Jelku Miš svoiim počasnim članom. Svojim počasnim članovima proglasio ie on tada i nok. don Pava Bega zva­nog Lubov (koji je »Dubu« oporučio svoie nekretnine) i don Antuna Lie- popili ( koji je gradu darovao svoju knjižnicu). Ranije. 1931. »Dub« je proglasio svoiim počasnim članom zaslužnog Mata Šarića i iađnu aleiu u parku Gradac nazvao njegovim imenom, a u povodu 80-go- dišnjice njegova života.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima