U uvjetima velike ekonomske krize (8)

07.01.2018

200 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Zalagao se »Dub« i za osnivanje Dubrovačkog kurorkestra, za vraćanje dubrovačkog topa »Gušterica» iz bečkog Armeemuseuma, za obnovu tvrđave Lovrijenac koja je trebala postati »važnim atrakcionim faktorom turističkog Dubrovnika«, za uređenje puta od »Ville Argentina« do samostana sv. Jakova i izgradnju pristupa na more ispod tog puta, za izgradnju novog puta Srednjim konalom, za pošumljavanje i održavanje postojećih parkova.

Osobitu pažnju »Dub« je posvećivao parku Gradac. U svom izvještaju za 1933. g. on je isticao potrebu daljnje brige za taj park: »Na Gracu treba obnoviti stare i izgraditi nove puteve, nanijeti zemlje da se ojača staro i posadi novo sub- tropsko bilje. Na Gracu treba javni klozet, veći broj klupa, te konačna vrtna rasvjeta.

Što je pak naj glavnije na Gracu se mora rasprostraniti mreža vodovodnih cijevi i hidranata radi sigurnosti od požara i obrane od suše«.

»Dub« je, šireći svoju djelatnost i na oko­licu, prišao osnivanju svojih podružnica. Prva »Dubova« podružnica osnovana je 28. VIII 1932. u Koločepu, a slijedeća — 26. XII 1933. u Podstranju ( u Župi Dubrovačkoj).Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima