Nastavak rada Društva za promicanje interesa Dubrovnika pod imenom »Dub«

18.06.2017

172 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Društvo za promicanje interesa Dubrovnika nije radilo tokom prvog svjetskog rata, a niti tokom prve dvije poratne godine. Važnost postojanja i djelovanja takvog društva namicala je potrebu da se ono obnovi i da nastavi radom. Zbog toga je potkraj veljače 1921. sazvan sastanak zainteresiranih građana, koji su na tom sastanku zaključili da se Društvo za promicanje interesa Dubrovnika obnovi i izabrali su njegovu privremenu upravu.

Nedugo potom, 9. III 1921, održana je skupština društva, na kojoj je zaključeno da se ono reor¬ganizira na temelju novih pravila i da se nazove »Dub«. Ime »dub« (hrast) uzeto je kao simbol stasanja, čvrstoće i dugovječnosti. Imala se pri tom u vidu i pretpostavka da je i Dubrovnik dobio svoje ime po okolnoj dubravi, u kojoj su rasli jaki, ponosni dubovi.

Pravila »Duba — društva za razvitak Dubrovnika i okolice« potvrdila je Pokrajinska vlada za Dalmaciju u Splitu 28. V 1921.

Sjedište »Duba« bilo je u Dubrovniku. Društvo je imalo slijedeće zadatke:
»a) okupljanje stanovnika dubrovačke oblasti, Dubrovčana i prijatelja Dubrovnika u Jugoslaviji i tuđini, da se zainteresiraju za napredak Dubrovnika
i okolice;
b)    promicanje industrije stranaca;
c)    uređenje saobraćajnih sredstava sa pozadinom i preko mora;
d)    razvijanje, uzdržavanje i nadziranje puteva, vodovoda i rasvjete;
e)    pošumljavanje okolice, uređivanje parkova, nasada, šetališta, zabavišta;
f)    poticanje na gradnju stanova, villa, hotela, kupališta, igrališta;
g)    nadziranje građevne estetike i higijene ulica i grada;
h)    osnivanje čitaonica, biblioteka, muzeja, pozorišta, umjetničkih ateliera, izložbenih paviljona;
d)       populariziranje prirodnih ljepota i starina dubrovačkih publikacijama i""' slikama;
j)    unapređenje domaćeg a naročito umjetničkog obrta;
k)    surađivanje sa općinskim i državnim vlastima, sa domaćim i stranim društvima na polju kulturnog, ekonomskog i socijalnog preporoda pučanstva dubrovačke oblasti«.


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima