Pansion Stefany

04.02.2018

Montovjerna

Pansion Stefani nalazio se kada se iz hotela Bellevue ide prema Libertasu pa onda odmah desno na malom brežuljku. Danas je to caffe bar i pizzeria EL TORO.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima