U uvjetima velike ekonomske krize (13)

18.02.2018

205 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Dubrovački Savez za unapređenje turizma, društvo »Dub« i Dubrovačka filharmonija zajednički su već od kraja 1930. g. nasto­jali da se u Dubrovniku osnuje Liječilišni orkestar.

Taj »kurortni orkestar« — prema njihovoj zamisli — trebalo je sačinjavati »tride­set prvoklasnih profesionalnih muzičara«. Orkestar bi svakodnevno svirao »na javnim mjestima« od 17 do 19 sati »uz besplatan pristup publike«.

On bi surađivao s Dubrovačkom filharmonijom tako što bi, zajedno, svakog mjeseca priredili »veliki simfonijski koncert«. Smatralo se da bi postojanje kurortnog orkestra u Dubrovniku omo­gućilo i »priređivanje prigodnih muzičkih festivala«, kao i jeftinija gostovanja »opere i operete«.

Najzad, Liječilišni orkestar u Dub­rovniku bio je osnovan odlukom Općinskog vijeća od 23. VII 1933. Započeo je radom sredinom rujna 1933. i već u tom mjesecu, iako još u nepotpunom sastavu, dao je dva javna koncerta ispred kafane »Dubravka«. Dirigirali su Josef Vlach Vruticky i Edo Krenek.

Svoj prvi koncert u potpunom sastavu, pod vodstvom dirigenta J. Vlach Vrutickog, Liječilišni orkestar je priredio 1. X 1933, također pred kafanom »Dubravka«.

 Kroz nepuna četiri mjeseca djelovanja — od sredine rujna do potkraj prosinca 1933. — Kurorkestar je izveo ukup­no 68. koncerata, od kojih 54 pred kafanom »Dubravka«, 12 pred »Grand hotelom Imperial« i »dva promenadna koncerta u jutro i to jedan na Šetalištu kralja Aleksandra a drugi pred Općinom«.

Potrebno je još istaći da je potkraj 1933. u Dubrovniku bio obnovljen i rad Hrvatsko pjevačkog i glazbenog društva. To društvo, osnovano 1903. prestalo je djelovati 1913. g. Njegov mješoviti zbor, čijem se formiranju pristupilo odmah po obnovi trebao je voditi Kvirin Orlić.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima