EMPRESS OF AUSTRALIA

22.03.2018

Bio je dug 179 metara, mogao je prihvatiti 400 putnika u prvom, 150 u turističkom i 635 u trećem razredu te po potrebi još i oko tisuću palubnih putnika

U brodogradilištu Vulcanwerke u njemačkom Stettinu, današnjem poljskom Ščečinu, položena je 1912. kobilica novogradnje 333, putničkog broda od 21860 GT koji je dobio ime ADMIRAL VON TIRPITZ, kasnije skraćeno u TIRPITZ. Početak Prvog svjetskog rata je odgodio sve radove na već porinutom brodu, pa je njegovo kompletiranje potrajalo do 1922. Porazom Njemačke u ratu, nedovršeni je brod 1919. Versajskim mirovnim ugovorom kao ratna odšteta pripao Britancima. Prvo ga je preuzeo P&O, a potom kolonijalni Canadian Pacific za kojeg je 28.srpnja 1921. zaplovio prema hamburškim brodogradilištima pod imenom EMPRESS OF CHINA. Tu je u Hamburgu djelomično a u škotskom John Brownu konačno i potpuno kompletiran 16.lipnja 1922. kada je zaplovio na svom prvom transatlantskom putovanju ali pod još jednom promijenjenim imenom – EMPRESS OF AUSTRALIA. Bio je dug 179 metara, mogao je prihvatiti 400 putnika u prvom, 150 u turističkom i 635 u trećem razredu te po potrebi još i oko tisuću palubnih putnika. O njima je brigu vodilo 520 članova posade. Dvije Foettinger parne turbine ukupne snage 16000 KS omogućavale su mu plovidbu brzinom od 17 čvorova.

Ubrzo je EMPRESS OF AUSTRALIA prebačen na plovidbe prema Tihom oceanu preko Panamskog kanala. Prigodom posjete Yokohami 1923. zadesio ga je u luci snažni potres, jedan od najvećih koji je ikada pogodio Japan. Svi su lučki dokovi bili porušeni i EMPRESS OF AUSTRALIA se samo pravim čudom spasila iz ovoga pakla.

Nakon ukupno 20 odrađenih putovanja i brojnih problema sa glavnim pogonskim strojevima, brod 1926. odlazi na potpunu rekonstrukciju u Govan Fairfiels u Glasgow. Tu su mu ugrađene dvije nove Parsons parne turbine, ukupne snage 20440 KS, pomoću kojih je mogao ploviti brzinom većom od 20 čvorova uz istovremeno manji dnevni utrošak od oko čak 50 tona goriva. U jedinstvenom razredu sada može ugostiti 1500 putnika. Od 1928. započinje i sa prvim kružnim putovanjima.

EMPRESS OF AUSTRALIA je šest puta posjetio Dubrovnik. Prvi put sa polaskom 2.prosinca 1927. na 132-dnevnom putu oko svijeta itinererom New York – Madeira – Gibraltar – Alžir – Monte Carlo – Napulj – Dubrovnik – Haifa - Port Said – Suez – Bombaj – Colombo – Padang – Batavia – Singapore – Manila - Hong Kong – Shanghai – Chinwangtao – Beppu – Kobe – Yokohama – Honolulu - San Francisco – Panama – Havana - New York te potom 3.veljače 1932. iz New Yorka kada po programu putovanja tiče luke Funchal, Casablanca, Alžir, Palma, Napulj, Messina, La Valetta, Venecija, Dubrovnik, Kotor, Pirej, Istanbul, Smirna, Rodos, Larnaca, Beirut, Haifa, Port Said, Tunis, Ajjacio, Monaco, Cadiz, Cherbourg i Southampton. Treći put dolazi 2.ožujka 1933. ( polazak 31. siječnja New York – Madeira – Cadiz - Gibraltar – Alžir – Palma de Mallorca – Barcelona – Tunis – La Valetta – Napulj – Venecija – Dubrovnik – Kotor – Pirej – Istanbul – Rodos – Larnaca – Beirut – Haifa – Port Said – Monte Carlo - Cherbourg ). Također je sa polaskom iz New Yorka 30.siječnja 1934. posjetio Grad, ploveći itinererom  Funchal – Casablanca – Cadiz – Gibraltar – Alžir – Palma de Mallorca – Tunis – La Valetta – Messina – Napulj – Venecija – Dubrovnik – Kotor – Pirej – Istanbul – Rodos – Larnaca – Beirut – Haifa – Port Said – Monte Carlo – Cherbourg – Southampton. Nakon posjete 16.kolovoza 1935. EMPRESS OF AUSTRALIA posljednji put baca sidro na lokrumskom sidrištu ujutro 8.kolovoza 1937. sa 550 putnika i 487 članova posade da bi predvečer otplovio i više se nikada ovamo ne bi vratio. U najavi putovanja u „Pittsburgh Press"-u iz 1927. stoji da je „Dubrovnik čarobni grad ali malo poznat".

Za potrebe britanskog ratnog stroja, koji se je počeo pripremati za novi svjetski krvavi obračun, brod je 1939. preuzela ratna mornarica Royal Navy te ga preuredila u transportni brod za prijevoz 5000 ljudi. Tako je uz puno sreće, jer je iz rata izašao gotovo neoštećen, plovio sljedećih 13 godina. Vojnu je službu završio Korejskim ratom, a kako je nakon svega doživljenoga u ukupno 234 prekooceanska putovanja bilo neisplativo ponovo ga preuređivati, po umirovljenju je raspremljen i prodan kompaniji British Iron & Steel Corporation. EMPRESS OF AUSTRALIA je 8.svibnja 1952. otplovio prema rezalištu Mersey Inverkeithing u luci Rosyth gdje je do konca godine potpuno i razrezan u staro željezo.

 


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima