Vuk Stefanović Karađić

15.04.2018

Nekad davno u Dubrovniku

Vuk Stefanović Karađić (1787. – 1864.),) boravio je u Dubrovniku 1838. g.( i to 13 dana )skupljajući narodne pjesme.
Ponovno je boravio u Dubrovniku 1841. g.

 


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima