Ekipa hotela "Splendid"

15.04.2018


Hotel "Splendid" bio je (i danas je) od izgradnje uoči Drugog svjetskog rata pa do današnjih dana jedan od od najboljih hotela "B" kategorije ili danas sa 3*.

Hotel "Splendid" bio je (i danas je) od izgradnje uoči Drugog svjetskog rata pa do današnjih dana jedan od od najboljih hotela "B" kategorije ili danas sa 3*.

Slika prikazuje dir. hotela g. Maura Delido sa svojim zaposlenicima.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima