210 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

15.04.2018

Kongresa Pen-klubova 1933. u Dubrovniku

Poznati hrvatski pjesnik Tin Ujević bio je jedan od sudionika kongresa Pek - klubova u Dubrovniku 1933. g.
Učesnicikongresa nosili su na reverima značke s likom dubrovačke gali­je, koje su za tu prigodu izrađene po predlošku kipara Ivana Meštrovića. U toku trajanja kongresa (25, 26. i 27. V 1933) organizirani su — za njegove učesnike — razgledanje grada, izleti u okolicu, priredbe i banketi.

Lokalni je list zamolio građane Dubrovnika da učesnicima kongresa »u svakoj prigodi« iskažu »tradicionalnu dubrovačku gosto­ljubivost«, da uznastoje da se pokaže »sva pitomost, red i čistoća du­brovačkih javnih i privatnih vrtova, ulica, šetališta i domova«, te da za vrijeme »javnih priredaba u počast gostiju« vladaju »uzoran red i mir«.

Sudionici tog i takvih skupova u Dubrovniku doprinosili su svojevrsnoj reklami turističkog Dubrovnika. Kongresni turizam u Du­brovniku bio je značajan oblik turizma. I za taj oblik turizma Dub­rovnik je bio veoma pogodan.

O broju turista za vrijeme velike ekonomske krize na području dubrovačke općine (koja je obuhvaćala: grad, Gruž, Lapad, Župu, Ri­jeku Dubrovačku i otok Koločep) govore slijedeći podaci:

Godina

Uk. br. tur.

Br. dom. tur.

Brstr. tur.

Uk. br. noćenja

1929

37368

15123

22145

(nema podataka)

1930.

40157

14778

25379

201588

1931.

30861

12659

18202

162098

1932

23738

11352

12386

150679

1933.

32388

12487

19901

321368

Od navedenog broja stranih turista u 1933. g. bili su: iz Njemač­ke — 1985, iz Austrije — 4201, iz čehoslovačke — 7829, iz Poljske — 363, iz Mađarske — 890, iz Velike Britanije — 963, i iz ostalih inozem­nih država — 3670.

Broj turista u Cavtatu i Lopudu kretao se ovako:

Godina Cavtat Lopud

1929.1163 1578

1930.1201 2141

1931.1188 2479

1932.727 1187

1931. 1174 3992

U najkriznijoj 1932. godini bilo je i najmanje turista.

 

 Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima