214 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

13.05.2018

Na skupštini Saveza od 20. VI 1935. izabrani su njegovi organi: upravni, izvršni i nadzorni odbor.

Članovi tada izabranog upravnog od­bora bili su:

- predsjednik dr Matija Vidoević, advokat;

- podpredsjednik dr Milo Katić, liječnik,

- delegat Općine dubrovačke;

- blagajnik Petar Petković, sekretar dubrovačkog Ugostiteljskog udruženja;

- dr Zvoni­mir Stojković, advokat;

- Jovo Bravačić, direktor filijale Srpske banke u Dubrovniku;

- Tomo Glavić, član uprave Dubrovačke parobrodarske plovidbe;

- Karlo Marinović, zakupac dubrovačke Gradske kafane i pred­sjednik Kluba »Argosi« u Dubrovniku; - - ban Zetske banovine (ili nje­gov zamjenik);

- predsjednik Općine dubrovačke;

- delegat Trgovačko-industrijske i zanatske komore;

- Dragutin Polaček, hotelijer, predsjednik dubrovačkog Ugostiteljskog udruženja (ili njegov zamjenik: - - hotelijer Janko Grabušić);

- Miho Ercegović, suvlasnik nakladne knjižare »Jad­ran«;

- dr Frano Stjepović-Dabrović, zubar, tajnik »Duba«;

Andrija Ćurlin, tajnik Trgovačko-industrijske i zanatske komore i Milivoj Sokolić, generalni direktor Jugoslavenske exprès agencije.

Nadzorni su odbor sačinjavali: dr Branko Bubalo, predsjednik veslačkog kluba »Neptun«; Marko Rusko, brodovlasnik, zastupnik »Jadranske plovidbe«, i Olga Hladek-Žižek, hotelijerka.

Dana 27. lipnja 1935. osnovano je u Dubrovniku i Društvo za unapređenje turizma. To društvo imalo je zadatak da se bavi pitanjem unapređivanja turizma u samom gradu. Ono je djelovalo na osnovi pravila, jedinstvenih i važećih za cijelu Jugoslaviju, koja je izradio Odsjek za turizam Ministrastva trgovine.

 

Takva društva, koja su se trebala osnivati i u pojedinim turističkim mjestima dubrovačke okolice, postajala su članovi dubrovačkog Saveza za unapređenje turizma.

 

Potkraj 1935. tri primorska Saveza za unapređivanje turizma (iz Dubrovnika, Splita i Sušaka) osnovala su svoj Radni odbor, odredivši mu zadatak »da u zajedničkoj suradnji pretresa skupne potrebe i do­nosi jedinstvene odluke«.

Taj je Radni odbor za unapređenje turizma na Jadranu započeo radom početkom 1936. Svoj četvrti sastanak on je 2. i 3. II 1937. održao u Dubrovniku. Njegovi su glavni aktivisti bili predsjednici i tajnici primorskih Saveza za unapređenje turizma i to, tada, M. Vidoević i Ž. Vekarić iz Dubrovnika, I. Tartaglia i J. Čulić iz Splita, te Đ. Ružić i J. S. Vrgnanin iz Sušaka.

 Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima