"Radnička kafana"

13.05.2018

Razgovor ugodni ispred Luže

S desne strane crkve sv. Vlaha nalazila se (i danas se nalazi) kafana a na ploči ispred lokala jedva se vidi natpis: "Radnička kafana"

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima