Hotel

13.05.2018

"Zeleni salon"

U ovom restoranu održavale su se razni banketi, vjenčanja i službene večere li ručkovi brojnih dolehacija koje su dolazile u naš Grad. Ekipa hotela je spremna za serviranje. Čekaju se sam gosti.

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima